DOMOV   |    AKN PONUKA   |    PROFIL SPOLONOSTI A OBCHODU   |    OBCHODN PODMIENKY   |    E-SHOP   |    KONTAKT

Veobecn obchodn podmienky

Základné údaje

Predávajúci: 

MAYDAY s.r.o.
Viestova 1390/19, Banská Bystrica 974 01
prevádzka SNP 1952-Junior , 017 07 Povaská Bystrica/vzorková predaja/, IO: 44 897 367, DI: 2022864426,I DPH:SK 2022864426.
Spolonos je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vloka íslo: 16841/S
, MAYDAY  je platcom DPH.

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzahu so spolonosou MAYDAY s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar:

Tovar alebo sluby, ktoré sa nachádzajú v ponuke poda vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamite po zistení tejto skutonosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môe kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpi.

Základné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, e odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (alej len „kúpna zmluva").

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddelitenou súasou kúpnej zmluvy. V prípade, e predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaruuje okamitú dostupnos všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutonos kupujúcemu oznámená a prípadné u uhradené finanné prostriedky vrátené na úet kupujúceho.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnos záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neruí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Základné práva a povinnosti predávajúceho

Doda na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom mnostve a kvalite, zabali ho alebo vybavi na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Má povinnos odovzda kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a uívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daovým dokladom. Má právo na riadne a vasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Základné práva a povinnosti kupujúceho

Je povinný prevzia zakúpený alebo objednaný tovar, v opanom prípade - pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradi náklady na dopravu a poštovné  a balné, s ktorými súhlasil pri objednaní tovaru.
Je povinný potvrdi v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
Má právo na dodanie tovaru v mnostve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami - uvedenom pri objednávaní tovaru.

Záverené ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeni tieto všeobecné obchodné podmienky kedykovek bez predchádzajúceho upozornenia, pokia si to bude vyadova zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnos písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a sluby v drbe má kupujúci všetky povinnosti uschovatea veci a je povinný výrobky a sluby na vlastné náklady bezpene uschova a oznai ich tak, aby boli za kadých okolností identifikovatené ako tovar predávajúceho.

Na vzahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vdy zahrujúce aj dodacie, platobné, reklamané a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzahujú príslušné ustanovenia Obianskeho zákonníka, zákona . 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona . 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebitea a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona . 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebitea pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú úinnos voi kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, e si tieto všeobecné obchodné podmienky preítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Banskej Bystrici da 25.5.2018

 

 

spt
Tvorba e-shopu
 重庆资质代办|建筑资质代办|施工资质代办|安全许可证代办|资质新办|资质增项|重庆共图

网上百家乐网站

 • 1、十年资质办理经验
 • 2、标准、政策的精准剖析
 • 3、多家公司的成功案例
 • 1、团队跟踪,一对一服务
 • 2、难点要点精准掌握
 • 3、与职能部门紧密联系
 • 1、共图提供资质管家服务---无后顾之忧
 • 2、共图将客户资源共享---互利互惠
 • 3、共图给客户提供平台服务---优势互利

 

专注于建筑业企业资质、安全生产许可证办理,集人才咨询服务、资质办理、企业招聘、人才交流为一体的综合性商务咨询公司

透彻了解相关政策、法规及资质标准,熟悉资质办理相关流程,对建筑施工资质等拥有丰富的办理经验,能较快解决企业在办理资质过程中所遇疑难问题

公司秉承“一次是客户,终身是朋友”的服务理念,始终以严谨的态度、饱满的热情,服务于我们的新老客户,为客户保守经营及商业机密的前提下

为您尽最大可能的规避风险,用我们的专业优势扎实有效的帮助客户实施项目审批工作;

我们独到的理念、正确的方向、勤奋的努力,赢得了客户的信任和肯定,满足客户需求的同时也赢得了我们自身的成功

以共图公司的专业,为客户提供优质的服务,也为建筑企业与人才搭建互动信息平台,使建筑企业的资质和人力资源管理适应其总体发展战略

了解更多

网上百家乐网站办资质,没那么多事儿,一键申请,剩下的交给我们

 • 姓名:
 • 电话:
 • 业务:

最新最权威的资质标准

 • 2019
  06/19

  详解资质代办公司的优势

  第一:资质代办公司告诉你什么是资质代办? 所谓代办就是你把所需要的建筑公司所要的一切材料(Material)都给代办公司(Company),由代办公司为你办理。 第...

 • 2019
  06/19

  证书岂能用来“吃空饷”

  资质代办公司: 花费数万元取得国家职业资格证书(NVQ),出租证书一年即可收回成本;通过(tōng guò)网络为持证人与企业牵线并从中分一杯羹;企业为获资质拿...

 • 2019
  06/19

  认真梳理建筑幕墙二级资质代办流程才能

  任何建筑行业的施工作业公司都需要先办理资质,资质是国家认证后的一种身份,没有资质行业内不认可你,也接不到项目(xiàng mù)工程(Engineering)。那么,...

告诉我们您的需求

      性别:

我们将尽快为您答复

扫描二维码,关注更多资讯

建筑业资质、许可证

18602397033    023-67902070

安全生产许可证

18996492756    023-67902070

公司地址:渝北区冉家坝银桦路164号(祈年悦城3栋8-8)

版权所有:重庆共图企业管理咨询有限公司

公司地址:渝北区冉家坝银桦路164号(祈年悦城3栋8-8)

备  案  号:

百度地图 建筑资质代办 上海广告片拍摄
威尼斯百家乐 澳门百家乐技巧 澳门百家乐网站官网 澳门百家乐规则 澳门百家乐网站 网上百家乐网站 澳门百家乐技巧 百家乐官方网站 澳门百家乐规则 澳门网上百家乐 澳门赌场百家乐 澳门百家乐玩法 澳门现场百家乐 百家乐网址大全 百家乐官方网站 澳门在线百家乐 澳门真人百家乐 澳门百家乐网站 澳门真人百家乐 澳门百家乐规则