DOMOV   |    AKN PONUKA   |    PROFIL SPOLONOSTI A OBCHODU   |    OBCHODN PODMIENKY   |    E-SHOP   |    KONTAKT

Prehlsenie o ochrane osobnch dajov

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho a práva a povinnosti Predávajúceho pri ich spracúvaní (napr. získavaní, zhromaovaní, zaznamenávaní, usporadúvaní, prepracúvaní alebo zmene, vyhadávaní, prehliadaní, preskupovaní, kombinovaní, premiestovaní, vyuívaní, uchovávaní, likvidácii, prenose, poskytovaní, sprístupovaní alebo zverejovaní) sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona . 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (alej aj „zákon o ochrane osobných údajov“).

 2. Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho výlune v rozsahu a za úelom naplnenia ustanovení Kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie Elektronickej objednávky, realizáciu dodávky Tovaru, zútovanie platieb, vybavenie Reklamácie a komunikáciu s Kupujúcim v rozsahu uvedenom v Elektronickej objednávke.

 3. Kupujúci udeuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a estne vyhlasuje, e svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovone na úel vyplývajúci z Kúpnej zmluvy a na úel priameho marketingu, v rozsahu uvedenom v Elektronickej objednávke, na obdobie desiatich rokov. Kupujúci zárove estne vyhlasuje, e všetky ním uvedené údaje sú správne, úplné, pravdivé a aktualizované a je si vedomý obianskoprávnych a trestnoprávnych následkov tohto nepravdivého vyhlásenia.

 4. Poiadavky a námietky týkajúce sa spracúvania osobných údajov je Kupujúci povinný adresova Predávajúcemu na základe písomnej iadosti spôsobom a za podmienok stanovených v § 20 zákona o ochrane osobných údajov.

  5. Osobné údaje,ktoré kupujúci poskytne,slúia výlune pre potreby Predávajúceho a súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.Tieto údaje nebudú alej poskytnuté,sprístupnené,alebo zverejnené tretím osobám s výnimkou subdodávateov Predávajúceho a len na úel,na ktorý boli poskytnuté Predávajúcemu.

  6. Kupujúci súhlasí,aby Predávajúci poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovatea.

   

 •  

  Váený zákazník,milý priate,

  U 10 rokov robíme všetko pre to,aby sme chránili vaše osobné údaje.Ich bezpenos a ochrana bola a vdy bude pre nás prioritou.Chceme vás informova,e od 25.5.2018 budú v platnosti nové Zásady spracovania osobných údajov s cieom ešte viac ochráni údaje ,ktoré ste nám poskytli.

  o bude pre vás nové?

  Vaše údaje budeme chráni aj naalej. Budeme ich spracováva na základe platného právneho dôvodu,a to predovšetkým oprávneného záujmu,plnenia zmluvy,zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

  Týmto si dovoujeme da do Vašej pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.Da 25.mája 2018 nadobudne úinnos nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ .2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vonom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica .95/46/ES/všeobecné nariadenie o ochrane údajov/a súasne nadobudne úinnos aj nový zákon .18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,ktorý v zásade v celom rozsahu preberá znenie Nariadenia GDPR.

   

   

   

   

spt
Tvorba e-shopu
 北京pk10---欢迎光临[衣食当财富网]_股票

“刺激、好玩是同学们对冰雪运动的一致评价。”4月3日,三只熊冰雪王国“冰雪进校园”活动在天心区西湖小学举行,活动现场,教练员向同学们科普了冰雪知识,还传授了冰雪运动的相关技巧。

冰雪融化,芳草芬飞,冰雪小镇封板,也敲响了夏季运营开启的大门。2019年3月30日,在2022年冬奥会举办地崇礼,七大滑雪场首次大联盟,召开了首届“崇礼国际山地度假峰会”,通过探讨崇礼的冰雪山地度假,打造与国际发展趋势接轨的四季运营模式。

以滑雪为例,很多滑雪场的雪道数量少、雪质较差,对游客的吸引力有限。对此,《意见》指出,“支持各地结合自然环境、气候条件、社会需求等因素,加强公共滑冰馆、室外滑冰场、滑雪场、综合性冰雪运动中心等场地场所建设,并配建无障碍设施。”

企业介绍

Company
Introduction

黑龙江奥格斯特旅游设备有限公司,深耕冰雪行业18年,集滑雪场规划设计选址、室内滑雪场规划设计选址、设备装备配套、售后及培训服务、运营管理四位一体,为滑雪场提供完整的“一站式”服务及科学的“量体裁衣”式项目解决方案。奥格斯特帮助您从无到有。

>>More

核心价值观
敬天爱人·合作共赢

为了更好的去了解我们

IN ORDER TO
BETTER UNDERSTAND OUR

黑龙江奥格斯特旅游设备有限公司

地址/哈尔滨市群力新区财富中心A座1723室
服务热线 0451-58902179

扫扫加入微博

扫扫加入微信

黑龙江奥格斯特旅游设备有限公司

地址:哈尔滨市群力新区财富中心A座1723室

室内滑雪场规划设计 0451-58902179
滑雪场规划设计咨询:13030031968
滑雪场设备销售热线:18545009333
滑雪场设备售后热线:18545007799

北京赛车pk10计划 北京赛车pk10计划 北京PK10 PK10计划 北京赛车pk10计划 幸运飞艇 PK10计划 北京PK10 北京PK10 PK10计划