DOMOV   |    AKN PONUKA   |    PROFIL SPOLONOSTI A OBCHODU   |    OBCHODN PODMIENKY   |    E-SHOP   |    KONTAKT

Prehlsenie o ochrane osobnch dajov

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho a práva a povinnosti Predávajúceho pri ich spracúvaní (napr. získavaní, zhromaovaní, zaznamenávaní, usporadúvaní, prepracúvaní alebo zmene, vyhadávaní, prehliadaní, preskupovaní, kombinovaní, premiestovaní, vyuívaní, uchovávaní, likvidácii, prenose, poskytovaní, sprístupovaní alebo zverejovaní) sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona . 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (alej aj „zákon o ochrane osobných údajov“).

 2. Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho výlune v rozsahu a za úelom naplnenia ustanovení Kúpnej zmluvy, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie Elektronickej objednávky, realizáciu dodávky Tovaru, zútovanie platieb, vybavenie Reklamácie a komunikáciu s Kupujúcim v rozsahu uvedenom v Elektronickej objednávke.

 3. Kupujúci udeuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a estne vyhlasuje, e svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovone na úel vyplývajúci z Kúpnej zmluvy a na úel priameho marketingu, v rozsahu uvedenom v Elektronickej objednávke, na obdobie desiatich rokov. Kupujúci zárove estne vyhlasuje, e všetky ním uvedené údaje sú správne, úplné, pravdivé a aktualizované a je si vedomý obianskoprávnych a trestnoprávnych následkov tohto nepravdivého vyhlásenia.

 4. Poiadavky a námietky týkajúce sa spracúvania osobných údajov je Kupujúci povinný adresova Predávajúcemu na základe písomnej iadosti spôsobom a za podmienok stanovených v § 20 zákona o ochrane osobných údajov.

  5. Osobné údaje,ktoré kupujúci poskytne,slúia výlune pre potreby Predávajúceho a súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.Tieto údaje nebudú alej poskytnuté,sprístupnené,alebo zverejnené tretím osobám s výnimkou subdodávateov Predávajúceho a len na úel,na ktorý boli poskytnuté Predávajúcemu.

  6. Kupujúci súhlasí,aby Predávajúci poveril spracovaním osobných údajov sprostredkovatea.

   

 •  

  Váený zákazník,milý priate,

  U 10 rokov robíme všetko pre to,aby sme chránili vaše osobné údaje.Ich bezpenos a ochrana bola a vdy bude pre nás prioritou.Chceme vás informova,e od 25.5.2018 budú v platnosti nové Zásady spracovania osobných údajov s cieom ešte viac ochráni údaje ,ktoré ste nám poskytli.

  o bude pre vás nové?

  Vaše údaje budeme chráni aj naalej. Budeme ich spracováva na základe platného právneho dôvodu,a to predovšetkým oprávneného záujmu,plnenia zmluvy,zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

  Týmto si dovoujeme da do Vašej pozornosti zmenu legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov.Da 25.mája 2018 nadobudne úinnos nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ .2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vonom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica .95/46/ES/všeobecné nariadenie o ochrane údajov/a súasne nadobudne úinnos aj nový zákon .18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,ktorý v zásade v celom rozsahu preberá znenie Nariadenia GDPR.

   

   

   

   

spt
Tvorba e-shopu
王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安-秦皇岛金川集团
设为首页 - 加入收藏

王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安

来源:秦皇岛金川集团 编辑:孟杨 时间:2019-08-17 05:51:08

这批意外被查获的可卡因共计370公斤,王健这是法国本来有史以来最大规模的毒品走私案之一。

39岁的景海英,陕西突然被一双儿女起诉到法院,让她感到很意外。之前,再投址西自景被“小三”百刀划脸后,其一直骑着电动自行车,奔波于有关部门之间,希望讨回尊严和公道。

王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安

而随着媒体的关注,个万国总景的丈夫和“小三”先后以重婚罪和故意伤害罪被逮捕。本报8月12日A10版报道景海英的遭遇后,达广先后有8万多网友留言关注,这给景海英维权增添了信心。场体但景没想到会“后院失火”。

王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安

景海英说,育集其女儿今年17岁,儿子也12岁了,事发前她一直和儿女生活在一起,感情很好。记者从邓州法院了解到,团中俩原告确为景的儿女。

王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安

原告诉求为请求法院判令被告承担监护责任,部选履行抚养义务,预付原告抚养费3万元。

原告称:王健由于父母性格差异,日常生活中,父母经常因琐事吵闹。旅游购物的动机、陕西决策、陕西消费行为和市场规模等方面的数据固然令人振奋,同时我们也需要关注游客的购物体验,特别是购后评价,这对满足并提升游客的购物偏好 尤其重要。

据中国旅游研究院2013年以来12个季度开展的出境游客满意度调查结果来看,再投址西总体上是令人满意的,平均为77.9。从影响游客满意度的感知项 目来看,个万国总游客对目的地购物的总体满意度指数为73.45,低于游客对景点、住宿、交通、娱乐和餐饮的平均水平。

从购物体验来看,达广对商品质量、达广性价比、商场 服务还算基本满意,但是对购物的特色感受则不太令人满意,只有72.66,主要原因在于各地所售商品的同质化现象比较严重。随着出境旅游散客化时代的来 临,场体百货公司、场体社区商店、特色精品商店和便利店的中文标志、汉语导购、银联卡受理、免退税系统,还有WIFI的接入速度可能都会成为购物体验的重要影响因 素。

  1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Copyright © 2016 Powered by 王健林在陕西再投20个万达广场 体育集团中国总部选址西安,秦皇岛金川集团  

sitemap

Top